موسسه بیان معنوی

۲ مطلب با موضوع «خود💌کرده :: 💯عکس و تصویر📹» ثبت شده است

استخاره برای مبارزه با جریان غربگرا و لیبرال وطنی

استخاره

 • نظرات [ ۰ ]

  پیشبینی های امام خمینی

  نظر شما چیه؟ 

  امام 14 تا پیشبینی داشته

  تا حالا فقط چند تا مونده بقیه اتفاق افتاده

  امام

 • نظرات [ ۱ ]
  شیرینی را دیرتر بخور