ضمیر نا خوداگاه 

از این به بعد در مورد این ضمیر بی منطق و تاثیر گذار در زندگی اگه یادم بندازید و یادم بمونه مطالبی می نویسم.


🔴برای شروع کار این ضمیر بی منطق اگه بهش یه حرفی بگی اگه یه مطلبی رو فراموش کنی و تو ذهنت بگی من ادم فراموشکاریم می ره تو ضمیر بی منطقت و باعث می شه اثرات بیشتر می شه

اگه بگی من ادم زرنگیم و تلاش بکنی مدت مثلا 40 بعضی ها می گن 21 روز انموقع ضمیرناخوداگاهت تو رو به عنوان به ادم باهوش می شناسه و قدرت های نهفتت اشکار می شن در مورد شادی غم امید به زندگی و.    پس هرگز به دلتون یاس راه ندین.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹