استاد پناهیان

 راه های کسب آرامش، مقایسه نکردن، شادی نشاط و... لینک دانلود روش ضربه بزنید این صحفه لینک دانلود میاد


به نظرم توضیح دقیق مطلب نامفهوم" اینطوری بهتر من "

اگه دوست داشتید نظراتتون رو در مورد سخنرانی بگید