در زندگی مشترک چیزهایی مهم‌تر از عشق و علاقه هم هست مثل : مدارا با یکدیگر ، مهربانی ، تفاهم ، احترام ، و ...

و صد البته از همه مهم‌تر ، چیزی که لازمه زندگی زناشویی است : بخشندگی !

اگر ازتان برمی‌آید ، که باید بر بیاید ، وقتی شوهرتان اشتباهی کرد ، که ممکن است بکند ، باید هر جور شده ، ببخشیدش ...💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man