‍ #خواستگاری


💜سعی کنید #حداقل یه جلسه با هم حرف بزنید، بعد در مورد #به‌دل‌نشستن نظر بدید؛


💚اگر به دلتون نشست، خب خواستگاری رو #ادامه_بدید،


❤️اگر حتی بعد از 2 یا 3 جلسه هم به دلتون ننشست، دیگه #ادامه_ندید، حتی اگه همه تعریفش رو کردن.


#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat