برای دانلود سخنرانی های استاد رائفی پور +

می تونید برید صحفه رسمی استاد masaf مصاف

تو اپارات و ببینید 

کافی روی متن کلیک کنید مستقیما انتقال پیدا می کنید