درایور پرینتر همراه فیلم آموزشی... بهتر اول این فایل دانلود شود اگر نصب نشد فایل دیگر.

  • بعد دانلود زیپ فایل پسوند فایل rar یا zip برای فایل نصب شود تا از حالت ناشناختگی در بی آید.
  • فیلم اموزشی داخل زیپ فایل است هرچند به صورت جداگانه اینجا گذاشته می شود.
  • دانلود کل فایل 32x و 64x +داخل آن فیلم آموزشی است+پسوند فایل rar یا zip باید به فایل اضافه شود


دانلود کل فایل به همراه فیلم آموزشی


فیلم آموزشی 9مگ