لینک مراجعه حجم نزدیک 14 گیگ


درایور ویندوز 10

driverpack Solution

لینک دوم از سایت دوم حجم 18گیگ