امام حسین(ع) :


کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد،

دیرتر به آرزویش می‌رسد

و زودتر به آنچه می‌ترسد، گرفتار می‌شود.

. . 

#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat