‏آیت الله فاطمی نیا:


این همه در اینترنت و کتابها میگردی، 

دنبال اینکه آقای قاضی چی گفته، 

آقای بهجت چی گفته، 

این همه این در و آن در میزنی،


 چی شد آخر؟ 


تو هنوز جواب ‎مادرت رو تلخ میدی!! 

میخوای بشی #سالک، بنده خدا؟!


#کانال_شاخه_نبات

⚫️ @shaakhehnabaat