ریشه‌ی خیلی از #اختلافات خانوادگی اینه که افراد قبل‌ از ازدواج آغوش به روی کسانی باز کردن که #نباید می‌کردن؛
غفلت از یاد خدا،
سهل‌انگاری در ازدواج،
مراقبت نکردن از چشم،
کنترل نکردن ذهن و خیال،
دوستان آلوده و هوس‌آلود،
فکر نکردن به فرجام کارها،
لذت آنی رو به لذت آتی ترجیح دادن‌؛
از عوامل افتادن به این بیراهه‌ست.

#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat