سخنرانی آزادی به سبک غرب  صوتی نزدیک 18 مگ


لینک دانلود


بعد شنیدن سخنرانی منتظر نظراتتون هستم

کانال استاد رائفی پور در شبکات اجتماعی " مصاف masaf هست تو سروش یا یا..  .   بزنی میاد