دختر یا پسری که در جلسه خواستگاری

 نمی‌فهمد با مادر یا پدرش چگونه صحبت کند و

احترامشان را حفظ کند،

فردا هم احترام همسرش را نگه نخواهد داشت.


#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat