🌾🌿🍂

🍁

می‌گویند پادشاه زمان #مجنون پرسید:

 «این #لیلی کیست که مجنون عاشق او شده است؟ او را نزد من بیاورید.»


وقتی لیلی وارد شد، پادشاه دید #ظاهر جذابی ندارد.

خوب بررسی کرد و سعی کرد در صورت لیلی عیبی بیابد.

ازقضا در چهره لیلی خالی گوشتی بود که چند تار مو هم، روی آن روییده بود! 😖


پادشاه مجنون را فراخواند و گفت:

 «چطور است که تو اینقدر کشته مرده‌ی لیلی شده‌ای و عشقت مثل شده‌؟»


مجنون گفت:

 «جناب پادشاه، شما لیلی را ندیده‌اید، اگر ببینید، می‌فهمید که خیلی #خاص است. او خالی در صورت دارد که دل انسان را می‌برد.»


دانه‌ی فلفل سیاه و خال مه‌رویان سیاه

هردو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا


🍃 این یک #شیفتگی بیمارگونه است؛ #احساس بر #عقل مقدم است؛ عیب‌های طرف مقابل نه اینکه دیده نمی‌شود، بلکه حسن محسوب می‌شود... از این شیفتگی‌ها بپرهیزید.


#کانال_شاخه_نبات 

🌺 @shaakhehnabaat