⚜ ذکر صالحین ⚜


💠آیا اموات بعد از مرگ با خانواده‌های خود ارتباط دارند؟💠


✅جالبه که بدانید هم مؤمنین با خانواده‌های خود ارتباط دارند و هم کفار، ولی بین اینها تفاوت هست:


1⃣ دسته اول مومنین هستند که مطابق با میزان مقام و جایگاهی که دارند با خانواده‌های خود ارتباط دارند و هرچه مقامشان بالاتر باشد با فاصله کمتر و عمق بیشتر از خانواده خود مطلع می‌شوند به طوری که بعضی هر روز و بعضی دو روز و بعضی هفته‌ای و بعضی ماهی یکبار می‌توانند به خانواده خود سر بزنند و نکته مهم این است که چون نباید در برزخ روح مومنین آزار ببیند، فقط از خوبی‌های خانواده مطلع می‌شوند نه از بدی‌هایی که بر خانواده اتفاق می‌افتد، و طبق برخی روایات حضور آنها هم به شکل یک پرنده لطیف غیرمادی هست که به منزل سر می‌زنند و در عین اینکه از وضعیت خانواده مطلع می‌شوند، تقاضاهای خود را مطرح میکنند و می‌گویند به یاد ما باشید و برای ما ثواب بفرستید و ...


2⃣ دسته دوم کفار و فساق هستند که با اینکه مقام و جایگاهی ندارند ولی امکان دیدن وضعیت خانواده خود را دارند که این می‌تواند از باب عذاب آنها باشد زیرا اولا فقط از بدیهایی که بر خانواده اتفاق می‌افتد مطلع می‌شوند و از خوبی‌ها مطلع نمیشوند و عذاب دوم این است که می‌بینند درآمدهایی که از راه  حرام به دست آورده‌اند در چه راه‌های بدی مصرف میشود و اگر هم در راه خوب مصرف بشود باز عذاب می‌شوند، زیرا میبینند ورثه آنها با همان اموال حرامشان بهشتی می‌شوند .


📕از بیانات حجت‌الاسلام استاد محمدی

 

🆔@NASIM_AKHERAT

🆔@NASIM_AKHERAT

🆔@NASIM_AKHERAT