پیامبر اکرم (ص):


هر زنی که خود را برای غیرشوهرش خوشبو و آرایش کند، خداوند نماز او را قبول نمی‌کند، تا اینکه برای پاک ساختن خود از آن غسل کند، چنانکه خود را از جنابت غسل می‌دهد.


[کافی، ج5، ص507]

#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat