اگه می خوای همسرت عاشقت باشه...

🔵باهاش رفیق باش! رفیق ها، محرم راز همدیگه هستن. کاری کن که اگر چیزی توی دلش هست، با آرامش بتونه باهات در میون بذاره و از چیزی نترسه. یه رفیق، هیچ وقت راز رفیقش رو به کسی نمیگه! پس اگه همسرت یه وقت خدای نکرده اشتباهی هم مرتکب شد، کسی نباید خبردار بشه. حتی خانواده خودت!

، ،، کانال سروش همسر من، ،،