باید خودت را عادت بدهی به نماز اول وقت هر روز یا یک روز درمیان گوش دادن به یک سخنرانی دینی باخصوص سخنرانی هایی که سیر ترتیبی دارند مثل تنها مسیر استاد پناهیان.
❤️و مهمتر از همه باید کتاب شرح حال بزرگانی چون ایت ا.. بهجت ایت ا... قاضی ایت ا...انصاری همدانی ایت ا.. علامه طباطبایی و... را بخوانی
باید بدانی دنبال چه هستی