عشق‌های طوفانی قبل از ازدواج،

مثل فشفشه است؛

      زود روشن می‌شود

         همه‌جا را فرا می‌گیرد، 

     اما ناگهان تمام...

و دیگر هیچ!

منبع =

#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat