#عشق،

به سرمایه‌گذاری نیاز دارد...

اما #هوس نه.


در هوس‌بازی سرمایه‌ شما پول شماست؛

اما در عشق‌بازی هم پول، هم آبرو، هم جان و هم وقت...


#کانال_شاخه_نبات

🌺 @shaakhehnabaat