هیچگاه خودت و زندگیت

را با کسی مقایسه نکن!


""مـقایسه فـلاکت مـی‌آورد""


ثـروتمند واقعی کسی هست که

بدون مـقایسه زندگی می‌کند و از

آنچه هست و آنچه دارد خـشنود است. 


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man