از همسرتان درخواست کنید

⛔️  شکایت نکنید!

🔹 شکایت بر گذشته تأکید می‌کند و موجب ناامیدی می‌شود.گاه شکایت‌ها به ‌صورت سؤال مطرح می‌شوند.
از « چرا نمی‌تونی ...؟ » ها پرهیز کنید.
جمله‌هایی از قبیل« تو باید فلان کار رو می‌کردی »هم نوعی شکایت کردن است.

🔸اما درخواست کردن بر خواسته‌ی شما انگشت می‌گذارد ، به رفتارهای آتی اشاره می‌کند.

مثلاً « مایلی این کاری رو که من دوست دارم با هم انجام بدیم؟ »
سؤالی است واقعی که ممکن است پذیرفته شود ، رد شود یا به بحث گذاشته شود.

💑💞همسر من💞💑
@hamsare_man