به نظر من:

وقتی بلا میاد اولین و بزرگترین دلیلش اینه بیشتر خدا رو ددست داشته باشیم.

مخصوصا بلا اونقدر بزرگ باشه که هیچ راه حلی نداشته باشه

اونوقته که خداوند می خواد ما بریم بغلش. 

گاهی اوقات ما باید حرف حقی رو بجا بزنیم که گفتنش برامون دردسر و مشکل ساز و اصولا دلمون نمیاد اون حرف بزنیم یا اون کار بکنیمذاونجاست که ما باید خودمون رو بندازیم بغل خدا و بگیم، هر چه بادا باد.

در این وضع دچار لذت عمیقی می شیم.