#چجوری_یه_مرد_خوب_باشم 


 مودب باشید و از زحمتهای همسرتان تعریف و تمجید کنید!!!


 خانمها دوست دارند شما از واژه‌های "لطفا"ً "ببخشید" و "متشکرم" استفاده نمایید.


به همسرتان بگویید که برایتان فوق‌العاده‌ترین فرد دنیاست....


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man