#مردان_بدانند 

سراپاگوش به احترام همسر


 کسی که به قصد دلگرم کردن همسرش به صحبتهای او گوش می دهد، هم کلمات او را می شنود و هم احساسات پشت کلمات او را


برای شنیدن حرف های همدیگه وقت بزارید

 


💑💞همسر من💞💑

@hamsare_man