درایور زیر برای پرینتر 6030b canon

فایل آپلود شده به صورت فایل ناشناس اپلود شده به فایل پسوند رآر یا زیپ بدهید به این صورت که

file

به

file. rar

file. zip

تبدیل بکنید. 

منبع فایل داخل کلیپ گذاشته شده است. alldriver. ir